Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người mua hàng

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website greendaily.vn như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng). Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gọi điện thoại xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Website greendaily.vn sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

• Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Green Daily;

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng;

• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại Green Daily;

• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Công ty hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin khách hàng

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Công ty TNHH DV Green Growth Việt Nam

• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng

• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH TM DV GREEN GROWTH VIỆT NAM

  • Hotline: 0988885508
  • Email: tmdv.greengrowth@gmail.com
  • Địa chỉ: 21K, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tín cá nhân của mình

Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email cho Công ty và yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Green Daily sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng:

  • i) Qua email: tmdv.greengrowth@gmail.com
  • ii) Qua điện thoại: 0988885508

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Website greendaily.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website greendaily.vn Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Công ty có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại kiên quan đến thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến email tmdv.greengrowth@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0988885508 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Công ty. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.