Phương thức thanh toán

1. Thanh toán Ship – cod bằng tiền mặt

2. Thanh toán chuyển khoản

TECHCOMBANK
TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG
19033143697025